Steve Rother (április) – Fejlődés

2012. április 15.

– Fejlődés –
a 2222-es év

Üdvözlet Otthonról

Egy csodának vagyunk tanúi jelen pillanatban.  Csak két szót mondtunk: Üdvözlet Otthonról.
Ennyi időre volt szükségetek, hogy teljesen integrálódjatok az energiáinkba. És ez a folyamat felgyorsulóban van. Az emberiség nagyobb víziója a Föld bolygón több irányba kezd változni. Ezért most szeretnénk végigvezetni pár változáson, ami éppen most áll előttetek. Ugyanakkor megmutatjuk a nagyobb képet, hogy lássátok ezek a változások miért történnek és miért most van rájuk szükség. Hadd magyarázzuk meg.

Egy véges létező táncol a sűrűségben

Minden, amit a fátyol felétek eső oldalán találtok véges. Más szavakkal egyfajta polaritásban létezik, és az idő és a tér illúziójában. Így mindennek szüksége van egy kezdetre, a bolygónak is. Amikor először inkarnálódtatok a Föld bolygóra, nem volt fizikai testetek. Bár a kezdet kezdetétől vele voltatok  (a bolygóval). Sokatoknak olyan nem-fizikai teste volt, mint amit most angyaloknak neveztek vagy olyan lényeknek, akiknek éteri teste van. Azután alakítottátok ki a ezeket a sűrűbb testeket, miután a Föld elkezdett lehűlni és sűrűbbé válni.  Azért, hogy fenntarthassátok a kapcsolódást és fizikai testetek lehessen, elkezdtetek táncolni a sűrűségben, ami sok evolúciós lépcsőfokon keresztül ment át, azalatt a rövid idő alatt, mióta itt vagytok. Az orvostudományotok jelenleg nem gondolja azt, hogy az emberi állat fejlődik. De feltesszük a kérdést: Mégis miből gondoljátok, hogy ez a fejlődés megállt? Azóta teszi ezt folyamatosan, mióta megjelent a bolygón. Látni fogjátok, hogy ez a fejlődés inkább fizikai jellegű, mert a bolygó élete véges.  Volt egy pillanat, amit úgy hívtok Big Bang, ami az idő irányának kezdetét jelölte. És volt egy időszak, 2000 és 2012 között, ami a Föld bolygó végét jelölte. Nagyjából  12 év alatt teljesen szétszedte volna ezt a bolygót, legalábbis ez volt az eredeti terv.

Átalakulás a megváltozott rezgésektől

Most viszont megváltoztattatok mindent azáltal, hogy eldöntöttétek, itt maradtok. Az utolsó előtti percben ébredtetek fel az álomból, nyitottátok ki szemeiteket és vettétek vissza a hatalmatokat.
Annyira csodálkoztunk, annyira hihetetlenül, csodálatosan meghökkentünk. Most pedig ezt a hatalmat használjátok kollektíven arra, hogy megváltoztassátok a környezeteteket, a valóságotokat, hogy emeljétek (ahogy ti hívjátok) a rezgéseteket a Földön. És ahogy ezt teszitek, sikeresek is vagytok benne. Megtörtént. Ha körülnéztek a világban, a rendszereitekben, láthatjátok, hogy omladoznak. Láthatjátok a kihívásokat az ökorendszerekben, észrevehetitek a nehézségeket némely vallásos rendszereitekben és más szervezetek is kezdenek átalakulni a rezgésben való változás hatására. Ha valamiben diszharmónia van és emelkedik a rezgésszint, ez a diszharmónia a felszínre kerül, előtérbe kerül. Szóval az a sok változás és átalakulás, amit most láthattok a bolygón, az természetes velejárója annak, amit itt teremtettetek a Földön.

A dualitásból a trialitásba, a fizikai testben

Szeretnénk beszélni egy kicsit az emberi testről. Ez a polaritásban lett számotokra kialakítva. Sok szervetek poláris egy bizonyos tekintetben. Sőt ennek a polaritásnak van negatív és pozitív oldala, ami egymással szemben áll, és ez teremtette azt az általatok dualitásnak nevezett teret, amiben éltek. Az emberek nagyon sikeresek voltak ebben a térben. Most viszont ez változik és a saját evolúciótok tovább visz afelé, amit mi trialitásnak hívunk.  Hogy megértsétek, képzeljétek el, hogy van két karotok, amit arra használtatok, egyensúlyban tartsátok magatokat az életben. De mi lenne akkor, ha egy harmadik karotok is lenne? Rögtön kiesnétek az egyensúlyotokból, ha nem lenne a helyén minden más, ami segítene megtartani ezt a harmadik kart. Ez jelentős átrendezést igényelne. Nem, nem ez lesz a testi változás, ami majd bekövetkezik. Tudjuk, hogy néhányatok már ugrott is, hogy jegyzeteket készítsen. Nem, nem, nem. Ezt csak a példa kedvéért említettük.

Az evolúció következő lépése

Hadd beszéljünk azokról a változásokról, amik a testben végbemennek. Az agy nagy része másként kezd el működni, amit az orvostudomány kezd észrevenni. Az emberiség egy olyan evolúciós folyamat csúcsán van, aminek a befejezése nagyjából 210 évetekbe telik. Az emberiség történetének nagyobb képét nézve mondhatjuk, hogy ez csak egy pillanat. Bár számotokra, akik keresztülmennek rajta, kihívásokkal teli lesz, hiszen nem látjátok a végét. A 2222-es év egy varázslatos év lesz, mert ez fogja jelölni a befejezését ennek a hatalmas evolúciós ciklusnak, ami sok energiátokat igényli.

Mit jelent mindez? A testetek egy harmadik kart fog növeszteni? Másként fogtok kinézni? Nos, nekünk elég nehéz megjósolni hová is fogtok érkezni a végén, mert mindez a Ti szívetekben van. Ah, azt gondoltátok, hogy a fejetekre fogunk mutatni. Hadd magyarázzuk meg. Meg fogjátok találni az egyensúlyt a fejetek és a szívetek között és ez kényelmesen átvisz benneteket ezen az evolúciós folyamaton. Ez az egyensúly megengedi, hogy fejlődjetek testileg és megtaláljátok a test új részeit, mielőtt még teljesen kifejlődnének. A saját elgondolásotok és a saját szívenergiátok megteremti és megnyitja az ajtókat, mielőtt belépnétek rajtuk. Ez befolyásolja a leendő telefonhívásaitok kimenetelét, mielőtt még egyáltalán felemelnétek a kagylót. Teljesen tudatában lesztek annak, hogy a szívenergiátok megelőz mindenben, amit tesztek. Elmagyarázzuk hogyan fogjátok használni az energiát, mert a szellemetek egy fizikai testet használt eddig. Egy gyönyörű összeolvadása a szellemnek, létezőnek és a fizikai testnek engedi, hogy azt játsszátok, hogy emberek vagytok. És remekül csináljátok.

Belépés az új világba

Most, hogy ez az átalakulás folyamatban van, először az érzelmi testetekben fogtok változásokat tapasztalni. Egy energiahullám haladt át a Földön, megváltoztatva mindazt – amiről korábban is beszéltünk -, amit segítettetek megteremteni. Megünnepeltetek minden mágikus dátumot, amik most összeadódnak 12-12-12-én. Szó szerint segítettetek elindítani a saját átalakulásotokat, ugyanakkor megteremteni egy új világot magatok körül. A következő lépés egyszerűen az, hogy beléptek ebbe az új világba, magatokénak nyilvánítjátok, hogy a tiétek legyen és a saját módotokon legyen a Fény kifejeződése.
Menet közben kihívásokkal fogtok találkozni, mert érzékennyé váltatok a különféle energiaszintekre, amik még nem ismerősek a számotokra. Ez az oka annak, hogy kértünk, legyetek óvatosak a napozással ezen a nyáron. Az X osztályú napkitörések, amik most érkeznek, túlterhelhetik a rendszereiteket. Általában megvan a saját mágneses mezőtök, amivel elhárítjátok a káros behatásokat.
A testi és energetikai átalakulások miatt azonban ezek a védelmi vonalak eltávolításra kerültek. Így szeretnénk arra kérni benneteket, hogy használjátok a józan eszeteket avval kapcsolatosan, hogy mennyi időt töltötök a napon ezen a nyáron. Jövő nyáron ez már nem lesz probléma, de most még, a sok mágneses energiával, ami a Naptól érkezik, olyan dolgok megtapasztalására van lehetőség, amit nem biztos, hogy meg akartok tapasztalni.

A nagyobb kép

Mi a helyzet a nagyobb képpel? Mi van azokkal a módokkal, amikkel kényelmesebben át lehet menni ezeken a testi változásokon? Hogyan bíztassátok a testeteket, hogy átmenjen ezeken a változásokon? Nos, ez már most zajlik. Sokatok nem gondolta, hogy a fizikai változások a testben egyenlőek ezekkel a változásokkal. Hadd magyarázzuk meg.
Az energia nagyobb része hullám formájában érkezett. A legkönnyebben úgy tudjátok elképzelni, mint egy nagy fodrozódást, hullámzást, ami akkor keletkezik, ha hirtelen felrántjuk a szőnyeget, amivel minden szék a teremben szanaszét repül. Ahogy ez a hullámzás elér a terem végéig, átrendezi a bútorzatot, ahogy halad. Ez történik most sokatokkal érzelmi szinten.

A külső védőpajzs már átalakulóban van és ennek eredményeképpen egy nagy energiahullám halad végig az egész emberiségen, megváltoztatva mindent. Sokan közületek – csodálatos tanítók, gyógyítók és a Fény csatornái, akik segítettetek a bolygó fejlődésében – teljesen lekapcsolódva éreztétek teljesen magatokat az utóbbi hat hónapban. Néhányan elrejtettétek ezt az érzést, mert nem akartatok róla beszélni, hogy talán elveszítették a varázsotokat. Mindazonáltal ez általánosan előforduló dolog az egész bolygón. Az történt, hogy ez az energiahullám olyan nagy erővel érkezett, hogy részben eltávolította a fátylat, amit arra használtatok, hogy megtaláljátok a helyeteket, az én-érzéseteket. Ahogy a fátyol elmozdul, egy kicsit elveszítitek az identitásotokat. Ugyanakkor egy harmonikus kapcsolódásra találtok minden körülöttetek levő létezővel. Ez a legnagyobb dolog, amit meg fogtok tapasztalni a fejlődés során, testileg is, mert az új fizikai állapot megengedi, hogy lássátok és tudatosan használjátok ezt  a kapcsolódást más emberek felé.
Ez jelen van a Földön, napi szinten. Hogy miért? Ez az egyik módja számunkra, hogy elvessük a magokat a bolygón, hogy tudassuk veletek, hogy minden lehetséges itt számotokra, amennyiben átveszitek az irányítást.

Ez a lekapcsolódás-érzés, amit hívhatunk a lélek második sötét éjszakájának, az utolsó csepp több tanító és gyógyító számára. Mindez globálisan történt. Az érdekes az, hogy ebben a folyamatban minden újrakapcsolódott egy új, megerősödött formában. Amikor a lélek második sötét éjszakája történik veletek, mindannyiótokkal, hajlamosak vagytok azt gondolni, hogy elbuktatok vagy valami hiányzik, mert a belső béke, a belső én érzése, amit magatokkal hordtatok egy kissé hitelét veszti. Ha elkezdetek azoknak a szemével nézni magatokra, akik körbevesznek titeket, akkor nem veszítetek el semmit.

Kedvesek! Mosolyogtok, amikor boldogok vagytok. Gondoltatok már arra, hogy a mosolyotokat energetikailag  eljuttatjátok mindenkihez, akit ismertek? Gondoltatok-e már arra, hogy fenntartsátok az örömötöket, a szenvedélyeteket, vagy bármit, ami mosolygásra késztet? Meritek-e az egész életeteket inkább a szívenergiára fókuszálni, mint arra, hogy szerintetek mivel is kéne inkább foglalkozzatok? Ez történik most. Elmozdultok a fejtől a szív irányába és megtanuljátok helyreigazítani az életeteket különféle módokon. Nagy ünneplés lesz 2222-ben. Amit nem tudtok, hogy sokan közületek valószínűleg ott lesznek.

Sok előrehaladás és megértés van jelen most az orvostudományban és az élettanban. Már tudjátok, hogy csak egy kis részét használjátok a potenciáljaitoknak. Ez változik. A rendszereitek teljes erővel fognak működni hamarosan, ha kéritek. Ez nem olyasmi, ami csak úgy megérkezik hozzátok. Ez nem olyasmi, ami túltöltene benneteket, anélkül, hogy kérnétek. Tudjátok, hogy amikor belekezdetek ebbe a folyamatba, a felhatalmazás korába léptek, ahol már nem a dualitásban lesztek, ahol a dolgokat jó vagy rossz alapján mérlegelitek vagy fekete-fehér, szeretet-félelem alapján. A magasabb én új egyensúlya engedi, hogy másként lássátok a dolgokat. Elkezditek összekapcsolni minden dimenziótokat, hogy újra egyetlen Fénysugárrá váljatok. Ez nem könnyű átmenet és arra kérünk, hogy segítsétek egymást abban, hogy ez a folyamat, a varázslat a Föld bolygón működhessen. A varázslattal együtt érkeztetek ide. Minden életetekben ott volt veletek. Most használjátok! Játsszatok vele minden nap! Nincs mire várni. Most van itt az ideje.

Élvezzétek ezt az utazást Kedvesek, és tudjátok, hogy ott vagyunk veletek minden lehetséges módon. Nem azért, hogy segítsünk a helyes irányba fordulni, nem azért, hogy megtanítsuk mi a legjobb, hanem azért, hogy egyszerűen szeressünk azért, akik vagytok. Az Otthon Fénye átsugárzik a szemeteken. Átalakítjátok ezt a bolygót, hogy mennyországot teremtsetek rajta. És ez működik.

A legnagyobb tisztelettel kérünk benneteket, hogy bánjatok egymással tisztelettel. Támogassátok egymást és tartsátok nyitva az ajtót, amikor csak tudjátok, mert ez egy egészen más játék, amibe beléptek. Emlékezzetek, hogy játsszatok jól együtt.

Espavo.
A Csoport

fordította: Tara, Hivatásos Múzsa
forrás: http://lightworker.com/beacons/2012/2012_04-Evolution.php

Reklámok

Hozzászólás:

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s